Kurser og foredrag

Ergosolutions tilbyder foredrag og virksomhedsrettede kurser indenfor ergonomi, forebyggelse af ulykker, sundhed på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefravær

Ergonomikursus – hjælper dig til at passe på dig selv i arbejdet

Viden er den første forudsætning for, at du kan bruge kroppen sundt og passe på dig selv. Når du kender de risici, der er i dit arbejde, får du mulighed for at imødegå dem og handle anderledes.

Viden om arbejdsstillinger giver dig sikkerhed i brug af kroppen på en god måde, der forebygger træthed, overbelastning og arbejdsbetingede lidelser.

 

Forebyggelse af arbejdsulykker og nær-ved-ulykker

En effektiv ulykkesforebyggelse involverer alle på arbejdspladsen, fra ledelsen til medarbejderne i frontlinjen. Det kræver viden, redskaber og fælles fodslaw.

Kurser indenfor ulykkesforebyggelse tilpasses jeres arbejdsplads og kan rettes mod:

– Opkvalficering af arbejdsmiljøorganisationen

– Undervisning af medarbejderne omkring sikkerhedsadfærd

– Læring af nær-ved-ulykker mm.

 

Nedbringelse af sygefravær

Få viden, indsigt og inspiration til at arbejde med sygefravær og få mere nærvær på arbejdspladsen. Kurser tilpasses jeres arbejdsplads og kan bl.a. rette sig mod:

– Undervisning af arbejdsmiljøorganisationene og andre nøglepersoner i årsagssammenhænge til sygefravær og muligheder for at påvirke sygefraværet

– Arbejdsfastholdelse og sygepolitik

– Nærvær eller fravær – holdninger og fælles ansvar

 

Foredrag, kick-off-møder mm.

Ergosolutions tilbyder foredrag og faglive oplæg, som kan tilføre inspiration og viden til arbejdsmiljøorganisationen eller hele arbejdspladsen f.eks.:

– Ergonomi på arbejdet – pas på kroppen

– Ulykkesforebyggelser. Metoder, redskaber, adfærd, holdninger

– Nærvær eller fravær. Årsagssammenhænge, holdninger, kultur mv.

– Sundhedsledelse og sund arbejdsplads

– I gang med et sundhedsprojekt – kick-off- møde og startanalyse. Medarbejderinvolvering

Kurser og foredrag tilpasses jeres arbejde, ønsker og behov

Sundt arbejde på kontoret
Der er mange små ting, der har stor betydning for kroppen, når man sidder i samme stilling ved skærmen dagen lang.

Gennem 50 minutters foredrag kommer jeg hele vejen rundt om de forhold, der betyder noget. Trin-for-trin indstilling og tilpasning af arbejdspladsen. Kroppens funktion kort. Symptomer på overbelastning, årsager dertil og hvad man selv kan gøre.

Gode arbejdsstillinger generelt
Mange arbejdsfunktioner indeholder opgaver, der belaster kroppen med ensidigt, tungt eller akavet arbejde.

Korrekt brug af kroppen, optimal indretning af arbejdspladsen, brug af hjælpemidler og planlægningen af arbejdsprocesser er afgørende for, hvor meget eller lidt kroppen belastes.

Bliv klog på kroppens funktion, årsager til belastning i jeres arbejde og hvad I selv kan gøre for at arbejde sundt og skåne kroppen.

Kursus i løfteteknik
Jeg tilbyder kurser i løfteteknik på jeres arbejdsplads, målrettet jeres daglige opgaver.

Indhold og varighed tilpasses jeres daglige opgaver, ønsker og behov.

Forhør nærmere.

Uddannelse af løfteinstruktør
Hvis I har mange løft og mange medarbejdere, er der en stor forebyggelses værdi i at have jeres egen interne løfteinstruktør.

Løfteinstruktøren kan instruere nye medarbejdere i sikre løft, vurdere og afhjælpe risici ved tunge løft, og løbende vejlede og instruere medarbejderne, når behovet opstår.

Jeg tilbyder halv- og heldagsundervisning på jeres arbejdsplads, som sikrer de kompetencer, en løfteinstruktør hos jer skal bruge.

Der udleveres kursusbevis. Kurset kan bruges i den lovpligtige efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationen.

Vil du høre mere om skræddersyede kurser til jeres arbejdsplads?

Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 2171 8800.

Du kan også sende en besked via kontaktformularen.