Tunge løft og tung håndtering

Løft behøver ikke være særligt tunge, for at komme i kategorien “tunge løft”, hvor der er risiko for løfteskader

Ét tungt løft kan resultere i en akut rygskade, der resulterer i nedsat arbejdsevne og sygefravær.

Udover vægten af byrden og hvor langt væk fra kroppen du løfter, er der mange mange andre forhold, der har indflydelse på, om et løft er sikkert eller udgør en risiko.

Det kan du få overblik over i Arbejdstilsynets vejledning om “Løft, træk og skub”, hvor du bl.a. kan læse om retningslinjerne for vurdering af et løft og hvordan I kan forebygge helbredsskader pga. tunge løft.

 

Kend de tunge og risikable løft

Hvis du er usikker på, om der er løft på arbejdspladsen, der kan udgøre en risiko for helbredet, er det en god idé at få lavet en kortlægning og risikovurdering af tunge løft.

En kortlægning giver jer et godt overblik over omfanget og graden af risiko-løft og er et god redskab til at at prioritere og målrette en forebyggende indsats overfor helbredsskader pga. tunge løft.

Hvis I har mange forskelligartede løft er det vanskeligt at kortlægge og risikovurdere alle løftene. Her kan sikkerheden øges ved at medarbejderne bliver opkvalificeret til selvstændigt at kunne foretage en risikovurdering af det enkelte løft og handle derefter.

 

 

Undgå løfteskader med sikre løft  og sundt rygarbejde

Hvis I er usikre på hvordan I udfører et løft korrekt, risikovurderer et løft, eller hvordan I bedst forebygger risikoen ved et løft, bør I inddrage en fagekspert. 

Vær opmærksom på, at der også er andre områder, der har stor indflydelse på sikkerhed omkring løft, bl.a vaner og holdninger, sikkerheds- eller riskoadfærd, viden og oplæring/træning og adgang til egnede løsninger.

 

Har I brug for hjælp til at forebygge risiko-løft?

Jeg kan hjælpe med følgende: 

  • Kortlægning af tunge løft. (Beskrivelse, vurdering, løsningsforslag)
  • Udarbejdelse af en sikker løfteteknik til specifikke opgaver, evt. med en fotoinstruktion til arbejdsstedet.
  • Medarbejderkursus i løfteteknik
  • Én eller flere løsningsforslag til en specifik problemstilling omkring tung håndtering
  • Uddannelse af løfteinstruktører, der kan varetage instruktion/sidemandsoplæring efter behov og ved  nyansatte
  • Hjælp til implementing af sikkerhed omkring løft – hvordan kommer I fra risikoadfærd til sikkerhedsadfærd

Har du brug for hjælp?

Kortlægning af tunge løft
Jeg kan hjælpe jer med en udførlig beskrivelse og risikovurdering af jeres tunge løft.

For hvert risiko-løft får I forslag til løsninger, der kan gøre arbejdet sikkert. Ofte er der flere løsninger at vælge imellem. De beskrives med hver sine fordele og ulemper.

I får et totalt overblik over løft, risici og løsningsmuligheder – et godt prioriteringsredskab til valg af løsninger.

Udformning af specifik løfteteknik
Mange løft kan ændres fra et risiko-løft til et sikkert løft, ved at opdele løftet i faser og anvende god løfteteknik.

Jeg kan hjælpe jer med at udarbejde sikre løfteteknikker til specifikke opgaver. Evt. også som fotoinstruktion til arbejdsstedet.

Kursus i løfteteknik
Jeg tilbyder kurser i løfteteknik på jeres arbejdsplads, målrettet jeres daglige opgaver.

Indhold og varighed tilpasses jeres daglige opgaver, ønsker og behov.

Forhør nærmere.

Uddannelse af løfteinstruktør
Hvis I har mange løft og mange medarbejdere, er der en stor forebyggelsesværdi i at have en jeres egen interne løfteinstruktør.

I vil selv kunne instruere nye medarbejdere, vurdere og afhjælpe risici ved tunge løft, og løbende vejlede og instruere medarbejdere, når behov opstår.

Jeg tilbyder halv- og heldagsundervisning på jeres arbejdsplads, som sikrer de kompetencer, en løfteinstruktør hos jer skal bruge.

Der udleveres kursusbevis. Kurset kan bruges i den lovpligtige efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationen.

Hvor meget må du løfte?

Find svarene i Arbejdstilsynets vejledning om “Løft, træk og skub”

Har du spørgsmål

eller en opgave,

der skal løses?

Du er altid velkommen til

at kontakte mig på tlf. 2171 8800.

Eller du kan sende en besked via

kontaktformularen.