Tunge løft og tung håndtering

Løfter du sikkert eller løfter du for tungt med risiko for skader?

Ét tungt løft kan resultere i en akut rygskade, nedsat arbejdsevne og sygefravær. 

Udover byrdens vægt og rækkeafstand under løftet, er der mange andre forhold, der har indflydelse på, om du løfter en risiko. Det kan du få overblik over i Arbejdstilsynets vejledning om “Løft, træk og skub”.

Kend de tunge og risikable løft

Hvis du er usikker på, om der er sundhedsskadelige løft på arbejdspladsen, er det en god idé at få lavet en kortlægning og risikovurdering af tunge løft. Kortlægnignen giver et godt overblik over omfanget og graden af risikable løft og er et god redskab at have, til at at prioritere og målrette indsatsen.

Hvis I har mange forskelligartede løft i arbejdet, er det ikke muligt at forudse og vurdere alle løft. Her er det nødvendigt, at den enkelte medarbejder selv har viden til at foretage en kvalificeret risikovurdering og handle derefter.

Undgå løfteskader med sikre løft på et sikkert grundlag

Vær opmærksom på, at der også er andre områder, der har stor indflydelse på sikkerheden omkring løft, bl.a adfærd generelt, viden og oplæring.

Hvis I er usikre på vurdering af løft eller løsningsmuligheder, bør I inddrage en fagekspert.

 

 

 

Har du brug for hjælp?

Kortlægning af tunge løft

Jeg kan hjælpe jer med en udførlig beskrivelse og risikovurdering af jeres tunge løft.

For hvert risiko-løft får I forslag til løsninger, der kan gøre arbejdet sikkert. Ofte er der flere løsninger at vælge imellem. De beskrives med hver sine fordele og ulemper. 

I får et totalt overblik over løft, risici og løsningsmuligheder – et godt prioriteringsredskab til valg af løsninger.

Udformning af specifik løfteteknik

Mange løft kan ændres fra et risiko-løft til et sikkert løft, ved at opdele løftet i faser og anvende god løfteteknik.

Jeg kan hjælpe jer med at udarbejde sikre løfteteknikker til specifikke opgaver. Evt. også som fotoinstruktion til arbejdsstedet.

Kreative løsninger

Jeg elsker den kreative udfordring, der kan ligge i en tilsyneladende umulig problemstilling.

Når vi går sammen, med hver vores faglighed og ekspertviden, så er der mulighed for at skabe en helt unik, kreativ og low cost løsning, der passer perfekt til jeres behov.

Kursus i løfteteknik

Jeg tilbyder kurser i løfteteknik på jeres arbejdsplads, målrettet jeres daglige opgaver.

Indhold og varighed tilpasses jeres daglige opgaver, ønsker og behov.

Forhør nærmere.

Uddannelse af løfteinstruktør

Hvis I har mange løft og mange medarbejdere, er der en stor forebyggelsesværdi i at have en jeres egen interne løfteinstruktør.

 I vil selv kunne instruere nye medarbejdere, vurdere og afhjælpe risici ved tunge løft, og løbende vejlede og instruere medarbejdere, når behov opstår.

Jeg tilbyder halv- og heldagsundervisning på jeres arbejdsplads, som sikrer de kompetencer, en løfteinstruktør hos jer skal bruge.

Der udleveres kursusbevis. Kurset kan bruges i den lovpligtige efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationen.

Hvor meget må du løfte?

Find svarene i Arbejdstilsynets vejledning om “Løft, træk og skub”

 

Har du spørgsmål

eller en opgave,

der skal løses?

Du er altid velkommen til

at kontakte mig på tlf. 2171 8800.

Eller du kan sende en besked via

kontaktformularen.