Arbejdsstillinger

Dén måde, din krop arbejder på, afgør hvor stor belastningen bliver på muskler, sener og led

Arbejdsstillinger vælges ofte spontant med fokus på opgaven. Det kan let medføre, at arbejdet udføres med en unødvendig stor belastning af de involverede muskler, sener og led.

Hvis belastningen bliver for stor og arbejdet fortsætter uændret, vil den vedvarende overbelastning føre til ubehag og smerter, der tager til.

Nogle mennesker har en god kropsfornemmelse og er gode til at handle på kroppens signaler om overbelastning. De finder ofte selv alternative måder at bruge kroppen på, såfremt løsningen er let tilgængelig og ikke kræver specialistviden.

Andre har behov for at få tilført viden og udviklet kropskompetencer for at kunne handle inden for de rammer, de har muligheder for.

 

Risiko for nedsat arbejdsevne og sygefravær

Vedvarende overbelastning kan give varige skader i muskler, sener og led og få konsekvenser for arbejdsevnen.

Det er især vigtigt at bruge gode arbejdsstillinger, hvis kroppen arbejder meget ensidigt i en fastlåst stilling eller Ad ensartede bevægelser.

De valgte arbejdsstillinger har også stor betydning for, hvor meget kroppen belastes under tungt eller kraftbetonet arbejde.

Belastende arbejdsstillinger kan resultere i store omkostninger for både virksomheden og den enkelte medarbejder.

 

Vil du vide, hvordan I handler i tide og undgår smerter, nedsat arbejdsevne og arbejdsbetinget sygefravær?

 

Ergosolutions tilbyder hjælp til at opnå gode arbejdsstillinger og sundt arbejde gennem fx.:

  • Ergonomisk gennemgang af arbejdsopgaver og arbejdsplads med vejledning i gode arbejdsstillinger og forslag til forbedringer.
  • Individuel instruktion i aflastende arbejdsteknik, hvis arbejdsevnen er belastet pga. smerter og ubehag.
  • Forebyggende kurser i ergonomi og gode arbejdsstillinger.
  • Sikkerheds- og fotoinstruktion ved specifikke opgaver.
  • Arbejde med holdninger og sundt kropsarbejde.
  • Uddannelse af ressourcepersoner.

Har I risikable arbejdsstilllinger?

Du kan få hjælp til at vurdere en arbejdsstilling i Arbejdstilsynets meddelelse om “Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser”.

Eksempel på alternativ arbejdsteknik

Fugeopgaven her var årsag til skuldersmerter pga. arbejdets varighed og arbejde med løftet arm og skulder i yderstilling. Ved at aflaste skulderen kunne arbejdet udføres uden overbelastning.

Har du spørgsmål

eller en opgave,

der skal løses?

Du er altid velkommen til

at kontakte mig på tlf. 2171 8800.

Eller du kan sende en besked via

kontaktformularen.